PRÍPRAVKA

UTOROK a ŠTVRTOK
16:30 - 18:00

Skupina dievčat a chlapcov od veku 5-6 rokov (podľa uváženia). Ale aj staršie deti začínajú v tejto skupine.

Skupina hlavne pre tých, pre ktorých je to prvá skúsenosť s pravidelným športovým režimom, prispôsobeným pre deti, ktoré chcú rozvíjať nielen svoje fyzické ale i sociálne zručnosti.

Prevažnú časť tréningov tvoria skupinové hry a gymnastická príprava. Postupne sa pridávajú cviky potrebné na zvládnutie techniky kontrolovaných pádov a postupne aj samotné techniky pádov (ukemi waza).

Po zvládnutí a týchto základných techník bude novému džudistovi zapožičané judo-gi (odev džudistu, kimono) v ktorom bude cvičiť na tréningoch a neskôr súťažiť na turnajoch spolu s bielym opaskom (obi), ktorým sú rozlíšení džudisti s 10. kyu - t. j. najnižším žiackym stupňom technickej vyspelosti.

Podľa vyspelosti zostávajú deti v tejto skupine minimálne rok. Staršie deti, 8-10 ročné, ktoré ľahko zvládajú tréningový proces a napredujú rýchlejšie ako zvyšok skupiny, je výnimočne možné presunúť aj skôr do skupiny Prípravka 2.

Postupne v tréningovom procese pribúdajú techniky a tiež teória základných súťažných pravidiel, po zvládnutí ktorých sa môžu mladí džudisti a džudistky zúčastniť svojej prvej súťaže vo svojej vekovej a váhovej kategórie.
Hlavne pre prípravkárov náš klub, v spolupráci s ďalšími klubmi z Lučenca, Banskej Bystrice a Zvolena, spoluorganizuje počas roka viac kôl  súťaže:

TURNAJ NÁDEJÍ JUDO
Koniec roka uzatvára posledná súťaž ale už aj s medailovou príchuťou:

VIANOČNÁ CENA - MEMORIÁL STANISLAVA SOJKU

Súčasťou tréningu je i príprava (nácvik techník), na skúšku pre dosiahnutie vyšieho žiackeho stupňa technickej vyspelosti.
9. kyu (bielo-žltý pás) až 8. kyu (žltý pás).