TURNAJ NÁDEJÍ JUDO

Turnaj nádejí JUDO je viac-kolový turnaj, ktorého základnou myšlienkou je naučiť začínajúcich džudistov súťažnému poriadku. Taktiež im umožniť overiť si naučené zručnosti v súťažnej atmosfére a aj s inými súpermi ako v domácom prostredí na tréningu.

Jednotlivé kolá organizujú kluby z Banskobystrického kraja (Rimavská Sobota, Lučenec, Banská Bystrica, Zvolen). Zúčastňujú sa ho však už aj kluby z iných krajov (Levice, Rožňava) a občas i zo zahraničia (Maďarsko).

Nejedná sa o medailovú súťaž ale všetci zúčastnení sú odmenení vecnou cenou (sladkosť, a pod.).

Ukončenie turnaja s medailovou príchuťou môžu zažiť účastníci v závere roka na Vianočnej cene.

Plán jednotlivých kôl pre rok 20

  • 25. 02. 2018 - BUDOKAN ZVOLEN
  • 03. 03. 2018 - KATSUDO LUČENEC
  • 21. 04. 2018 - JUNIOR LUČENEC
  • 19. 05. 2018 - TJ MLADOSŤ Relax Rimavská Sobota