Tréneri a činovníci

TJ MLADOSŤ - Relax Rimavská Sobota

Predseda 

TJ MLADOSŤ RELAX Rimavská Sobota

Pavel ZVARA   

Technický stupeň a licencie SZJ: 

6. KYU 


Zakladateľ a čestný predseda 

 TJ MLADOSŤ RELAX Rimavská Sobota

Juraj SVOREŇ

Technický stupeň a licencie SZJ:

3. DAN
T3 - tréner
R3 - rozhodca
K2 - skúšobný komisár

Držiteľ najvyššieho ocenenia
Slovenského zväzu JUDO: Zlatej šerpy

Predseda klubu JUDO

Ing. Jozef NOCIAR

telefón: +421 - 907 831 418

e-mail: nociarjozef@gmail.com

Technický stupeň a licencie SZJ:

3. DAN
T3 - tréner

Čestný predseda klubu JUDO

Jaroslav MLYNÁR


Technický stupeň a licencie SZJ:

3. KYU 

Ivan ÚTIS

Technický stupeň a licencie SZJ:

1. DAN
T1 - tréner

Jaroslav KANÁT

Technický stupeň a licencie SZJ:

1. DAN

T1 - tréner

Ing. Zsolt LAJKA

Technický stupeň a licencie SZJ:

1. DAN
T1 - tréner

Adrian ADAMEC

Technický stupeň a licencie SZJ:

8. KYU
T1 - tréner

Mgr. Richard ÚTIS

Technický stupeň a licencie SZJ:

2. DAN
T3 - tréner
R3 - rozhodca
K2 - skúšobný komisár

Ing. Jozef NOCIAR

Technický stupeň a licencie SZJ:

3. DAN
T3 - tréner

KONDIČNÉ TRÉNINGY

Tomáš KÓŠIK

Pavel ZVARA