Vekové a hmotnostné kategórie

Väčšina kategórií (okrem veteránov a absolútnych váh-open) sa označuje kódom vo formáte XUrr-+kg
X je kód pre pohlavie (M - chlapci/muži a F - dievčatá/ženy)
Urr je kód pre vekovú hranicu (napr.: U09 je kategória do 9 rokov)
-+kg je kód pre hmotnostnú kategóriu v kg,
pričom znamienko mínus znamená do
a znamienko plus znamená nad uvedenú číselnú hodnotu v kg (napr.: -24 ... do 24 kg, +60 ...nad 60 kg)


U09 - Super MINI

Chlapci a dievčatá, ktorí v danom kalendárnom roku majú menej ako 9 rokov.
V súťažiach môžu štartovať chlapci aj dievčatá spoločne, bez rozlíšenia pohlavia.
Ak je však vytvorená váhová kategória čisto z pretekárov jedného pohlavia pridáva sa pred U09 písmeno M pre chlapcov alebo F pre dievčatá.

U11 - MINI

Chlapci a dievčatá, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 9 alebo 10 rokov.
V súťažiach môžu štartovať chlapci aj dievčatá spoločne, bez rozlíšenia pohlavia.
Ak je však vytvorená váhová kategória čisto z pretekárov jedného pohlavia pridáva sa pred U09 písmeno M pre chlapcov alebo F pre dievčatá.

VÁHOVÉ KATEGÓRIE pre U09 a U11

do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie U09 a U11
V kategórii supermini U09 a mini U11 sa nesmú používať techniky zo skupiny škrtenia a páčenia. Tiež sa nehodnotia techniky z neštandardného úchopu okolo krku (technika GOSHI GURUMA) a techniky z kolien.
Čistý čas trvania zápasu v súťažiach je 2 minúty. Predĺženie nasleduje len ak je nerozhodné skóre a súčasne i udelené tresty (dá sa vyhrať na rozdiel trestov SHIDO)
Čistý čas trvania predĺženia Golden Score je 1 minúta
Golden Score sa ukončí pred uplynutím 1 minúty:
- vzdaním sa jedného z pretekárov
- prevedením hodnotenej techniky
- udelením trestu SHIDO alebo HANSOKU MAKE.


MU13 - Mladší žiaci

Chlapci, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 11 alebo 12 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg.

FU13 - Mladšie žiačky

Dievčatá, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 11 alebo 12 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg

Obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie U13
V kategórii mladších žiakov MU13 a mladších žiačok FU13 sa nesmú používať techniky zo skupiny škrtenia.
Čistý čas trvania zápasu v súťažiach je 2 minúty.
Predĺženie nasleduje len ak je nerozhodné skóre (nedá sa vyhrať na SHIDO) Čistý čas trvania predĺženia Golden Score je 1 minúta.
Golden Score sa ukončí pred uplynutím 1 minúty:
- vzdaním sa jedného z pretekárov
- prevedením hodnotenej techniky
- udelením trestu HANSOKU MAKE (aj tretie SHIDO).


MU15 - Starší žiaci

Chlapci, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 13 alebo 14 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg.

FU15 - Staršie žiačky

Dievčatá, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 13 alebo 14 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg.

Obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie U15
Čistý čas trvania zápasu v súťažiach je 3 minúty.


MU17 - Dorastenci

Chlapci, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 15 alebo 16 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg.

FU17 - Dorastenky

Dievčatá, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 15 alebo 16 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg.

MU20 - Juniori

Chlapci, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 17, 18 alebo 19 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg.

FU20 - Juniorky

Dievčatá, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 17, 18 alebo 19 rokov.
VÁHOVÉ KATEGÓRIE: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg.


MU23 - Muži do 23 rokov

Muži, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 15 až 22 rokov.

VÁHOVÉ KATEGÓRIE pre MUŽOV z kategórie MU23, SENIOR, MASTERS:

-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg a aj absolútna kategória bez rozdielu váh - OPEN

FU23 - Ženy do 23 rokov

Ženy, ktoré v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 15 až 22 rokov.

VÁHOVÉ KATEGÓRIE pre ŽENY z kategórie FU23, SENIOR, MASTERS:

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg, a aj absolútna kategória bez rozdielu váh - OPEN

SENIOR kategória

Muži a ženy, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu vek 20 rokov alebo viac.


MASTERS kategória (veteráni)

Muži a ženy (35 roční a starší)
Vekové kategórie podľa veku, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku:
M1: 35-39 rokov, M2: 40-44 rokov, M3: 45-49 rokov,
M4: 50-54 rokov, M5: 55-59 rokov, M6: 60 alebo viac rokov.

Váhové kategórie pre veteránov sú ako pre kategóriu SENIOR

Obmedzenia vyplývajúce z vekovej kategórie v súťažiach je trvanie čistého času zápasu 3 minúty - pre kategórie M1, M2, M3 a 2 minúty - pre kategórie M4, M5, M6