Zúčastňujeme sa nielen turnajov, majstrovských a ligových súťaží podľa kalendára Slovenského zväzu JUDO, ale aj turnajov partnerských klubov v zahraničí.
(v Čechách, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku,...)

Okrem turnajov a tréningových táborov (sústredení) organizujeme klubové akcie pre členov a rodinných príslušníkov ako sú napr. Vianočná kapustnica, Opekačka na záver školského roka,...