Základné povely rozhodcu

HAJIME (hadžime - začatie zápasu)

Pre pretekárov je to povel na začatie zápasu, resp. na pokračovanie v zápase po prerušení povelom MATE.
Pre časomerača je to pokyn na spustenie odpočítavania času zápasu - časomiery.

MATE (prerušenie zápasu)

Pokyn pre pretekárov na zastavenie zápasu - pretekári prestanú zápasiť a postavia sa do východzieho postavenia.
Pre časomerača je to pokyn na zastavenie plynutia času zápasu - časomiery.

SORE MADE (koniec zápasu)

Tento povel na ukončenie zápasu vyhlási rozhodca po uplynutí času zápasu alebo po získaní hodnotenia IPPON (prípadne WAZAARI v zlatom skóre) jedným z pretekárov, resp. po vzdaní sa jedného z pretekárov. 
Pretekári prestanú zápasiť, postavia sa do východzieho postavenia a čakajú na vyhlásenie víťaza zápasu. 

OSAIKOMI (začiatok držania)

Ak jeden z pretekárov dostane súpera v zápase na zemi do držania (t.j. techniky zo skupiny osaikomi waza), rozhodca zahlási povel OSAIKOMI (začiatok držania).
Pretekári pokračujú v zápasení.

Časomerač spustí odpočítavanie času držania. (súvislé-neprerušené držanie v trvaní 10 sekúnd je hodnotené ako WAZAARI a v trvaní 20 sekúnd ako IPPON)

TOKETA (ukončenie držania)

Ak pretekár unikne z techniky držania pred uplynutím času držania 20 sekúnd, rozhodca zahlási povel TOKETA (ukončenie držania).
Pretekári pokračujú v zápasení.
Časomerač zastaví odpočítavanie času držania (ak nameraný čas držania je z rozsahu 10 - 19 sekúnd, tak na ukazovateli skóre sa pridá pred vynulovaním času držania hodnotenie WAZAARI pre pretekára ktorý držal súpera)