JUDO v Rimavskej Sobote

Bolo založené v roku 1967 ako Lokomotíva Rimavská Sobota. Zakladatelia boli Ing. Vladimír Libiak, Juraj Svoreň a Eduard Jánsky.

V roku 1977 založil Juraj Svoreň ďalší oddiel JUDO Mladosť pri Pionierskom dome v Rimavskej Sobote.

V súčasnosti TJ Mladosť - RELAX Rimavská Sobota má sídlo v CvČ na ulici SNP č. 9 v Rimavskej Sobote.

Tréningový proces prebieha v JUDO telocvični na Športovej ulici.

Prečo je džudo vhodné pre deti v školskom veku?

Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj osobnosti. Všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju celého organizmu. Džudo učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a plánovitému dosahovaniu cieľov. Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti. Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity. Tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu sedavému a často pasívnemu tráveniu voľného času. Nezanedbateľnou výhodou hovoriacou v prospech džuda je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, kvalitné tréningové podmienky a možnosť zúčastňovať sa domácich i zahraničných turnajov a sústredení.

Rodičia a diváci na tréningu

Rodičia či diváci sa môžu počas tréningov zdržiavať vo vyhradenom priestore telocvične (dojo).

V žiadnom prípade by však nemali zasahovať do tréningu - napomínať svojho syna/dcéru, hlasno povzbudzovať, klásť otázky trénerovi a pod.

V prípade výkladu trénera by sa rodičia či diváci mali zdržať vzájomného rozhovoru, aby nerušili tréning.

JUDO

je prostriedkom čo najefektívnejšieho použitia fyzickej a duševnej sily. Toto cvičenie znamená neustále zlepšovanie sa po psychickej a fyzickej stránke prostredníctvom sebaobranných techník. Prvotným predmetom JUDO je teda sebazdokonaľovanie sa, učenie sa byť užitočným pre okolitý svet.

Zakladateľ JUDO profesor Jigoro Kano sa narodil v roku 1860 v Japonsku. V roku 1882 skončil štúdium a zhromaždil svojich prvých deväť žiakov a spolu s nimi začal trénovať v chráme v Tokiu. Rok 1882 sa považuje za vznik JUDO.

JUDO sa skladá z dvoch častí JU - jemný a DO - cesta. Takže celkovo názov JUDO môžeme preložiť ako "jemná cesta". Jemná preto, lebo judo je čisto obranným športom a nepoužívajú sa žiadne zbrane, kopy či údery.

Veľký význam pre judo malo jeho zaradenie do programu Olympijských hier. V roku 1960 bolo JUDO s konečnou platnosťou prijaté medzi olympijske športy a bolo zaradené do programu Olympijských hier v Tokiu v roku 1964.