Čas trvania zápasu

V súťažiach jednotlivcov aj družstiev je trvanie čistého času zápasu:

  • 2 minúty - pre kategórie U09, U11, U13, a pre M4, M5, M6
  • 3 minúty - pre kategóriu U15, a pre M1, M2, M3
  • 4 minúty - pre všetky ostatné vekové kategórie.

Predĺženie - Golden Score

1 minúta - pre kategórie U13 / U11 / U09
Pre ostatné kategórie trvá až do prevedenia hodnotenej techniky alebo udelenia tretieho trestu SHIDO